HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM YEAR CƠ BẢN TRONG EXCEL

0 92

Công thức hàm:

YEAR(serial_number)

Với các đối số sẽ là bắt buộc bao gồm:

  • Serial_number: Ngày trong năm mà bạn muốn tìm

Lưu ý: ngày-tháng phải được nhập bằng công thức hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của một hàm khác.

Chẳng hạn như: DATE(2018,12,21) cho năm 2018, tháng 12, ngày 12

Ví dụ minh họa cụ thể cho hàm year

Sử dụng bảng tính với số liệu như hình bên dưới để áp dụng hàm Year:

hướng dẫn sử dụng hàm year trong excel cơ bản
hướng dẫn sử dụng hàm year trong excel cơ bản

Xét ví dụ như sau: Sử dụng hàm Year để tìm ra năm trong ngày:

Bước thực hiện: Nhập công thức vào ô H6 : Year(Date(2017,5,11))=2017

Xem kết quả:

áp dụng công thức hàm year để tìm ra số năm
áp dụng công thức hàm year để tìm ra số năm

Tiếp theo :Áp dụng công thức trên cho từng ô trong cột DATE

hoặc kéo chuột xuống các ô còn lại để xem kết quả:

kết quả thu được khi áp dụng hàm year
kết quả thu được khi áp dụng hàm year

Thật dễ dàng phải không nào!
Bây giờ bạn có thể sử dụng tương tự như hàm Month, hàm Days rồi đấy!

Một số chú ý khi sử dụng hàm year

  • Microsoft Excel lưu trữ ngày-tháng-năm ở dạng số sê-ri thế nên giá trị ngày-tháng-năm phải được nhập từ công thức DATE hoặc kết quả của hàm khác
  • Giá trị trả về cho hàm YEAR, MONTH, DAY là giá trị Gregorian bất kể hiển thị giá trị về ngày tháng năm như thế nào.

Nguồn: daotaotinhoc.vn

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...