Cách dùng hàm DAY trong Excel

0 108

Hàm DAY là hàm trả về ngày của ngày/tháng/năm, nhờ đó bạn có thể lấy giá trị ngày trên bảng tính Excel, thông qua các ví dụ minh họa dưới đây, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng của hàm DAY.

HƯỚNG SỬ DỤNG HÀM DAY TRONG EXCEL

Cú Pháp: DAY( Serial_number)

Trong Đó: Serial_number là giá trị bắt buộc. Là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn muốn lấy ra ngày

Chức Năng: Tách giá trị ngày trong một ngày, tháng, năm cụ thể. Ngày được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 31.

Ví dụ: Cho bảng tính như hình dưới. Yêu cầu tách giá trị ngày.

Cách dùng hàm DAY trong Excel

– Bạn nhập công thức tại ô C3=DAY(B3), ta được kết quả trả về giá trị ngày trong ô C3

Cách dùng hàm DAY trong Excel

– Sao chép công thức cho đến hết hàng cần tách giá trị ngày, ta được kết quả:

Cách dùng hàm DAY trong Excel

Excel hỗ trợ cho bạn rất nhiều hàm liên quan đến ngày tháng như: Hàm Month trong Excel, hàm Year trong Excel, … bạn có thể tự tìm hiểu thêm để có thể áp dụng thành thạo vào quá trình tính toán của mình.

Nguồn: vndoc.com

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...