Cách giám sát người dùng (trẻ em) trên Window 10

0 98

Window 10 cho phép bạn thiết lập một tài khoản con cho các con của bạn. Tài khoản này sẽ cho phép bạn thành lập các hạn chế về cách tài khoản này sử dụng và xem những gì con của bạn làm.

Để tạo một tài khoản con, thực hiện các bước sau:

Bước 1 – Đi tới CÀI ĐẶT(SETTINGS) và chọn Accounts.

1

Bước 2 – Trong ACCOUNTS, chọn tùy chọn Family & other users

2

Bước 3 – Nhấp chọn “Add a family member”.

Bước 4 – Chọn thành viên mà bạn muốn thêm (trẻ con hay người lớn).

3

Bước 5 – Bạn sẽ được thông báo tạo một tài khoản cho con của bạn. Nếu nó không có một tài khoản email, bạn có thể tạo một cái tài khoản Outlook cho nó.

4

Bước 6 – Cung cấp số điện thoai để bảo vệ tài khoản. Điều này được sử dụng trong trường hợp tại khoản bị đánh cắp hoặc không truy cập được.

5

Bước 7 – Chọn từ những tùy chọn thống báo, ví dụ, nếu bạn muốn nhận cung cấp quản cáo từ Microsoft.

6

Sau khi tạo xong, con của bạn có thể đăng nhập vào.

7

Thêm vào đó, bạn có thể chọn chế độ màn hình để xem con bạn làm gì với tài khoản của nó bằng cách bật thông báo về hoạt động của nó.

8

Bạn có thẻ chọn khóa các trang web không đáng tin để giới hạn con của bạn chỉ được duyệt các trang web được cho phép.

9
10

Cuối cùng, bạn cũng có thể thiết lập khi nào con bạn được phép đăng nhập bằng cách thiết lập thời gian biểu.

11

Nguồn
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...