Tạo sóng thần illustrator Cs6

0 125

Bước 1:

Dùng công cụ Rectangle Tool(M) tạo một hình chữ nhật như sau:

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Bước 2:

Bạn bật chế độ Show Rulers(Ctrl+R)  và kéo xuống như sau:

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Chọn tất cả cá đướng và hình chữ nhật bằng cách nhấn Ctrl+ A và mở hộp thoại Pahfinder sau đó bạn chọn lệnh Divde

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Bước 3:

Chọn một vài hình chữ nhật và tô một với màu khác

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Bước 4:

Sau đó chọn một vài hình chữ nhật và điền chúng với màu xanh hải quân cho màu xanh

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Điền vào một vài hình chữ nhật với Gradient xuyên tâm như sau:

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Được như sau:

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Bước 5:

Chọn tất cả các hình chữ nhật đi đến Object/ Envelope Distort như sau:

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Bước 6:

Chúng ta sẽ dùng công cụ Selection và di chuyển tay cầm của điểm neo

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Ta được như sau:

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Bước 7:

Copy thêm một hình và sắp xếp như sau:

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Bước 8:

Cách tạo bọt biển

Dùng công cụ Ellipse Tool(l) và tạo hai vòng tròn, chọn cả hai vòng trong và chọn hộp thoại pathfinder và chọn như sau:

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Và Fill vào màu trắng  và kéo nó vào bảng Brushes nhu sau:

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Bươc 9:

Bạn dùng công cụ pen vẽ vẽ các đường như sau và kéo Brush bạn vừa tạo:

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Thêm một vài chi tiết bạn sẽ có:

Tạo sóng thần Illustractor Cs6

Nguồn: lmt.com.vn

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...