Tải phần mềm 7-Zip: Nén và giải nén file miễn phí 100%

0 421

DOWNLOAD…

Tính năng chính của 7-Zip

– Hỗ trợ nén file

7-Zip hỗ trợ nén file với các định dạng như *.zip, *.7z và *.tar.

+ Nhược điểm:

 • Tốc độ nén của 7-Zip kém hơn so với tốc độ nén của Winrar.
 • Nhược điểm nữa là khi nén file thì thì chương trình sử dụng tài nguyên RAM nhiều hơn so với Winrar.
 • Khả năng hỗ trợ tạo file giải nén tự động (SFX) khó và không tiện như Winrar.
 • Không hỗ trợ xuất ra file .rar thông dụng.

+ Ưu điểm

 • Tỷ lệ nén file cao hơn so với WinRAR.
 • Hỗ trợ nén nhiều định dạng hơn Winrar,  các định dạng hỗ trợ đó là: 7z, rar, zip, wim, bzip2, gzip, xz, tar..
 • Sử dụng thuật toán LZMA, nén nhanh và mạnh. Có lẽ ăn đứt cả thuật toán của Winrar, nó chỉ thua thuật toán KGB Archiver mà thôi (tuy nhiên, KGB nén quá mạnh nên thời gian đợi thì khỏi nói).
 • Giao diện trực quan.
 • Hỗ trợ Tiếng Việt.

– Hỗ trợ giải nén file

 • Tốc độ giải nén nhanh và khi giải nén thì tiêu tốn ít tài nguyên máy tính.
 • Giải nén được nhiều định dạng khác nhau ví dụ như: *.zip, *.7z, *.rar, *.arj, *.bz2, *.bzip2, *.cab, *.cpio, *.deb, *.dmg, *.fat, *.gz, *.gzip, *.hfs, *.iso, *.lha, *.lzh, *.lzma, *.ntfs, *.rpm, *.swm, *.tar, *.taz, *.tbz, *.tbz2, *.tgz, *.tpz, *.vhd, *.wim, *.xar, *.xz..
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...