Sữa lỗi " windows can check online for a solution to the problem "

0 546

Hướng dẫn bằng hình cách khắc phục lỗi ” windows can check online for a solution to the problem ” trên win 7 khi chạy ứng một số ứng dụng
Đầu tiên các bạn vào Control panel —> Windows Firewall —> kích chọn Allow a program or feature through windows firewall

Sau đó vào Change settings —>Allow another program..

Kích vào browser chọn dường dẫn đến thư mục cài đặt va chọn file .exe và open . Cuối cùng là chọn add thế là xong

Chúc mọi người vui vẻ !

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...