Sửa lỗi This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled. Trên VMware

0 5.032

This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled.
Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable Intel VT-x and disable 'trusted execution.'
(2) Power-cycle the host if either of these BIOS/firmware settings have been changed.
(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Player.
(4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.
This host does not support "Intel EPT" hardware assisted MMU virtualization.
This host does not support virtualizing real mode. The Intel "VMX Unrestricted Guest" feature is necessary to run this virtual machine on an Intel processor.
Module 'CPUIDEarly' power on failed.
Failed to start the virtual machine

Khi cài đặt xong VMware mở lên và cài đặt thử một win 7, win 8 hoặc win 10 mà bị hiển thị một thông báo như trên là do virtualization trên máy tính đang bị disable (đang bị tắt). Để bật tính năng này chúng ta làm như sau :
1. Khởi động lại máy tính vào Setup/BIOS mode, thông thường sẽ là F2. (Hoặc tham khảo các phím tắt vào bios ở bài viết này).
2. Khi vào được BIOS, tìm tới tùy chọn Virtualization :

3.Chọn Enable.

4. Lưu thiết lập và khởi động lại máy.


Nguồn
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...