Sửa lỗi biểu tượng trên desktop bị trắng

0 174

Hướng dẫn sửa lỗi biểu tượng ứng dụng trên desktop bị trắng trên win xp , win 7 , 8 bằng cách sửa file IconCache 

– Show ẩn toàn bộ file và thư mục- Win XP : Truy cập vào đường dẫn: C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data- Win 7 : Truy cập vào đường dẫn: C:\Users\User\AppData\Local- Win 8 :+ Show hidden items+ C:\Users\User\AppData\Local

– Xóa file IconCache.db, sau đó mở notepad lên tạo lại 1 file IconCache.db khác nội dung trống. Đặt thuộc tính Read-Only cho file vừa tạo- Khởi động lại máy , kiểm tra lại các biểu tượng đã trở lại như củ chưa .

Chúc mọi người thành công !

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...