Site icon NHK

Phím tắt trong After Effect – Toàn bộ phím tắt Adobe After Effect

1. Phím tắt về giao diện hiển thị

Phím tắtChức năng
Shift + F10 hoặc F11 hoặc F12Thay đổi giao diển hiển thị
F9Chuyển về giao diện đơn giản
Phím 0                              Xem trước Preview có âm thanh
Shift + phím 0Xem trước Preview với tốc độ x2
Alt + chuột giữa lăn lên/ xuốngPhóng to, thu nhỏ kích thước Timeline làm việc
Nhấn và giữ lăn chuột giữaPan màn hình Preview
SpaceXem Preview không âm thanh
, hoặc .Thu/ phóng to Composite
+ hoặc –Phóng to/ thu nhỏ Timeline làm việc

2. Phím tắt thao tác với Layer

Phím tắtChức năng
ABật tâm xoay của Layer
PBật Position (Vị trí)
SBật Sacle (phóng to/ thu nhỏ)
RBật Rotato (Xoay Layer)
TBật Opacity (chỉnh độ trong suốt)
UBật bảng thiết lập Keyframe trên Layer
EBật bảng Effect (hiệu ứng)
Ctrl + Alt + BĐặt độ dài Timeline bằng với Layer
Ctrl + [ hoặc ]Đưa Layer lên hoặc xuống để sắp xếp
Ctrl + DNhân đôi Layer đang chọn
Ctrl + Shift + DCắt Layer tại vị trí trỏ chuột đang đặt
Alt + PageUp hoặc PageDownTiến lùi 1 Frame trên Layer
MĐặt điểm đánh dấu, điểm nhớ trên Timeline
Ctrl + MChuyển từ bảng làm việc sang bảng Export Render
Ctrl + ‘Bật Grid (lưới)
Ctrl + ;Bật Guides (hướng dẫn)
Nhấn 2 lần U (UU)Xem mọi thuộc tính trên 1 Layer
Shift + A, P, S, R, TXem các thuộc tính bị biến đổi
&Đưa Layer về giây đầu tiên (00:00)
Ctrl + Shift + HHiển thị toàn bộ các điểm Point của Layer

3. Phím tắt các công cụ

Phím tắtChức năng
VSelection Tool – Công cụ trỏ chuột chọn
WCông cụ xoay nội dung
YCông cụ thay đổi tâm của hình
ZZoom – phóng to/ thu nhỏ
QShape Tool – vẽ đa giác
CĐiều khiển Camera
HHand Tool – Di chuyển nội dung
GPentool – Vẽ Shape tùy chọn

4. Phím tắt làm việc với Timeline

Phím tắtChức năng
F4Thu nhỏ/ mở rộng Timeline làm việc
HomeĐưa thanh Play về đầu Composition
EndĐưa thanh Play về cuối Composition
PageUpChuyển tiếp 1 Frame
PageDownChuyển lùi 1 Frame
BĐặt điểm đầu vùng làm việc là vị trí chuột hiện tại
NĐặt điểm cuối vùng làm việc là vị trí chuột hiện tại
IĐưa thanh Play về đầu Layer
OĐưa thanh Play về cuối Layer
JChuyển tới KeyFrame trước
KChuyển tới KeyFrame sau
Ctrl + Shift + CTạo Composition mới với các Layer đang chọn
Alt + |Ẩn Layer phía bên trên trỏ chuột
Ctrl + Shift + mũi tên trái/ phảiChuyển lùi/ tới 10 Frame

Nguồn: thuthuatphanmem.vn

Exit mobile version