Làm mờ các panel Gnome trong Unbuntu

0 39

Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ trình bày một số bước cơ bản để tạo hiệu ứng trong suốt – Transparency, áp dụng vào các panel điều khiển trong Ubuntu Gnome. Quá trình thực hiện này khá đơn giản và dễ dàng, nhưng nếu làm không đúng trình tự, rất có thể bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau:

Dễ dàng nhận ra nhiều khoảng cách với độ trong suốt khác nhau

Nếu bạn đang sử dụng hệ thống Ubuntu với theme có sẵn, ví dụ như Ambiance thì hãy copy từ /usr/share/themes tới thư mục .themes của bạn trong phần Home Folder, bằng cách sử dụng câu lệnh sau:

cp /usr/share/themes/theme_name ~/.themes

Lưu ý rằng đừng quên thay đổi tên của theme nguyên bản với theme cần thay đổi để tránh nhầm lẫn. Mở trình quản lý file và trỏ tới thư mục theme gốc:

Tại đây, bạn sẽ thấy thư mục theme copy lúc trước, mở thư mục gtk-2.0 và file panel.rc bên trong, đây chính là file điều chỉnh và thiết lập thông số Transparency chính của panel. Nếu tìm được file này, hãy đổi tên thành panel.rc.bak, còn nếu không tìm thấy thì cũng không cần lo lắng. Đó là do file cấu hình trong trường hợp đó là gtkrc:

Mở file này, các bạn sẽ thấy ở phía cuối có đoạn mã include “apps/gnome-panel.rc”. Hãy thêm dấu # vào phía trước:

Lưu thay đổi và thay đổi chế độ theme, sau đó quay lại với theme vừa chỉnh sửa, các bạn sẽ thấy như sau:

Chúc các bạn thành công!

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...