Khắc Phục Lỗi “Microsoft Excel Is Waiting For Another Application To Complete An OLE Action”

0 2.817

Phương Pháp 1: Giải pháp chung

Bạn hãy thử những gợi ý sau và xem có thể giúp được bạn không nhé:

–          Hãy thử restart lại máy tính và theo dõi xem có thông báo lỗi sau khi restart nữa không

–          Hãy thử repair lại Office ở cả 2 chế độ Online và Offline

–          Tạm thời hãy tắt các ứng dụng, Adds-in của Excel đi

–          Hãy tắt các ứng dụng khác mà bạn cho rằng nó tương tác với Excel, ví dụ như Word, PowerPoint

Nếu hiện tượng vẫn còn, bạn hãy thử theo phương pháp số 2 như dưới đây nhé:

Phương Pháp 2Disable Usage Of DDE Protocol

Bước 1: mở Workbook hoặc một cửa sổ mới của ứng dụng Excel. Click vào File

Bước 2: Click vào Options bên tay trái của khung màn hình

Bước 3: Trong cửa sổ Options, chọn phần Advanced bên tay trái của khung và kéo xuống bên dưới ở khung bên tay phải bạn hãy tìm đến khu vực General nhé. Trong khu vực này, bạn hãy bỏ check Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE). Như hình dưới đây:

Cuối cùng, hãy click vào OKrestart lại hệ thống và lỗi sẽ không còn nữa.

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...