Site icon NHK

Hướng dẫn vẽ logo 3D trong illustrator CS6

Bước 1:

Dùng công cụ type tool và type 1 chữ , sau đó vào Effect >Warp > Arc để bẻ cong chữ theo ý của bạn

Bước 2:

Vào Effect > 3D > Extrude & Bevel sau đó thiết lập thông số như hình nhằm làm cho hình phồng lên theo kiểu 3D , bạn có thể xoay chiều cho chữ bằng hệ trục tọa độ X Y Z

Bước 3:

Dùng công cụ Selec ( A) và chọn toàn bộ chữ , sau đó vào lệnh Object > Expand apperance để tách đường path thành các đối tượng riêng rẽ , mục đích này giúp ta hiệu chỉnh được từng khối trên chữ 3D Logo

Bước 4:

Vào Window > PathFinder để hiện bảng thông tin PathFinder – đây là bảng xông tin dùng để nhập hoặc chia giao cắt các đường Shape và path
Kích vào nút Add to shape area để chia 2 đối tượng chỉnh sửa

Bước 5:

Sau đó dùng Select tool để chọn mặt trước của chữ 3D Logo , sau đó vào Window > Gradient để mở hộp thoại Gradient . Trên thanh màu bạn thiết lập 2 điểm màu như hình , hoặc màu khác nếu muốn

Bước 6:

Chọn phần nổi của chữ 3D Logo bằng cách chọn chúng trong bảng thông tin layer , sau đó dùng công cụ EyeDroper để lấy mẫu Gradient trên phần mặt trước của chữ 3D Logo, bạn sẽ được

Bước 7:

Giảm màu vàng xuống trong hộp Gradient , bạn sẽ có logo mà mình muốn

——————

Sau đây là các sản phẩm 3D được thiết kế bằng illustrator,Ở logo sau được thao tác trong 5 bước.

1. Apply 3D Extrude & Bevel effect
2. Expand object
3. Ungroup object
4. Apply gradient
5. Eyedropper gradient fill

Các sản phẩm khác :

Nguồn: lmt.com.vn

Exit mobile version