Hướng dẫn thay đổi port Remote Desktop trên máy tính Windows và Windows Server

0 1.046

Khi kết nối với máy tính Windows (PC hoặc Windows Server) thông qua Remote Desktop client, tính năng Remote Desktop trên máy tính sẽ “nghe” yêu cầu kết nối đó thông qua một (listening port). Port mặc định của Remote Desktop là 3389. Tuy nhiên đôi khi việc sử dụng port mặc định gây ra các rủi ro về bảo mật, vì thế chúng ta cần thay đổi thông số này để kết nối được an toàn hơn.

Bước 1: Bật registry editor.

(Tìm kiếm từ khóa registry ở ô tìm kiếm Windows)

Bước 2: Truy cập theo đường dẫn registry subkey như sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

Bước 3: Click Edit > Modify, sau đó chọn Decimal.

Hướng dẫn thay đổi port Remote Desktop trên máy tính Windows và Windows Server - Ảnh 1.

Bước 4: Điền thông số port mới vào và click OK.

Bước 5: Đóng registry editor và khởi động lại máy tính.

Lần tới khi bạn kết nối với máy tính này bằng kết nối Remote Desktop, bạn phải nhập cổng mới thì mới có thể kết nối. Nếu bạn đang sử dụng tường lửa, hãy cấu hình tường lửa của bạn để cho phép kết nối với thông số port mới để Remote Desktop có thể hoạt động.

Áp dụng với: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2.


Nguồn
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...