Site icon NHK

Hướng dẫn reset Windows 10 về trạng thái ban đầu

Việc định dạng hoặc phục hồi windows về trạng thái ban đầu có thể xóa sạch toàn bộ những chương trình chạy nền cũng như tẩy sạch toàn bộ các dữ liệu hiện có trong ổ cứng. Windows 10 sẽ cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn để thực hiện việc reset này.


Hướng dẫn phục hồi windows 10 về trạng thái ban đầu

Reset Windows 10 từ màn hình đăng nhập


Nguồn: Laptopmag

Xem thêm:


Exit mobile version