Hướng Dẫn FTP SERVER: Cài Đặt, Cấu Hình FILE ZILLA SERVER Trên Hệ Điều Hành WINDOWS

0 444

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ​​ hướng dẫn các bạn cài đặt, cấu hình FTP server sử​​ dụng File Zilla,​​ 1 phần mềm rất thân thuộc khi cần sử​​ dụng FTP.

FTP là chữ​​ viết tắt của File Transfer Protocol (Giao thức chuyển nhượng tập tin), đây là một giao thức giúp bạn dễ​​ dàng trao đổi các dữ​​ liệu giữa client và server.

Các bước thực hiện

1/ cài đặt File Zilla server

Trước tiên bạn download FTP server

sau khi download về​​ thì cài đặt next default hết.


2/ cấu hình File Zilla

Sau khi cài​​ xong cấu hình add user như sau:

user: tuỳ​​ bạn đặt

Tiếp theo đến mục​​ Shared Folders:​​ bạn có thể​​ chọn Folder cần share và phân quyền

Tiếp theo cấu hình secure cho FTP:

vào Edit>setting

Disable Passive Mode

vào mục FTP over TLS settings khởi tạo 1​​ cert như trong hình mình đã khởi tạo từ​​ trước

Chỉ​​ cho phép FTP secure và port kết nối là port 21

Điền vào Form nếu bạn khởi tạo SSL mới

Như vậy là xong phần cấu hình File Zilla


3/ Mở​​ Firewall cho File Zilla

chỉ​​ cần mở​​ 1 rule duy nhất như sau:


4/ cài đặt và kết nối từ​​ File Zilla client

4.1/ cài đặt File Zilla client

link download

window 64 bit:​​ https://filezilla-project.org/download.php?platform=win64

window 32bit:​​ https://filezilla-project.org/download.php?platform=win32

cài đặt mặc định là xong

4.2/ Kết nối File Zilla Client

chấp nhận ssl tự​​ ký

  • Như vậy là bạn đã kết nối thành công.

Nguồn
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...