Cách tự động dọn rác máy tính trên Windows 10

0 101

1. Lợi ích của dọn rác máy tính trên Windows 10

– Dọn các tệp rác trên máy không dùng đến.

– Cải thiện lại Ram và tốc độ vận hành của máy.

– Không gây tổn hại đến máy.

2. Hướng dẫn chi tiết cách tự động dọn rác máy tính trên Windows 10:

Hướng dẫn nhanh:

Phần 1: sử dụng file bat.

– Tạo file Notepad

– Nhập code:

rd %temp% /s /q

md %temp%

– Save lại với tên: %appdata%microsoftwindowsstart menuprogramsstartupcleantemp.bat

– Khởi động lại máy.

Phần 2: tự động dọn thùng rác khi khởi động máy.

– Mở cửa sổ Run (Windows + R) -> nhập lệnh Shell:startup -> OK.

– Ra ngoài màn hình chính -> Click chuột phải tạo file Shortcut

– Nhập code: cmd.exe /c “echo Y|PowerShell.exe -NoProfile -Command Clear-RecycleBin” -> Chọn Next -> Đặt tên file là: Empty Recycle bin -> Finish

Phần 1: Dọn rác bằng tệp bat.

– Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở 1 file Notepad.

Phần 1: Dọn rác bằng tệp bat. 1. Đầu tiên, bạn hãy mở 1 file Notepad..

– Bước 2: Nhập code:

rd %temp% /s /q

md %temp%

- Bước 2: Nhập code: rd %temp% /s /q md %temp% (hinh2)

– Bước 3: Save file và lưu tên file như sau:

%appdata%microsoftwindowsstart menuprogramsstartupcleantemp.bat

3. Save file và lưu tên file như sau: %appdata%microsoftwindowsstart menuprogramsstartupcleantemp.bat.

– Bước 4: Save file.

4. Save file..

Sau khi save file, bạn có thể khởi động lại máy để file có thể tự động dọn rác giúp bạn. Kể cả những lần sau khi bạn mở máy lại thì tệp này sẽ tự động vận hành xóa các file rác giúp bạn.

Phần 2: Sử dụng cửa sổ Run và file Shortcut tự động dọn thùng rác khi khởi động máy.

– Bước 1: Bạn có thể mở cửa sổ Run (Windows + R).

Nhập lệnh:

Shell:startup và nhấn OK

Phần 2: Sử dụng cửa sổ Run và file Shortcut tự động dọn thùng rác khi khởi động máy. 1. Bạn có thể mở cửa sổ Run (Windows + R). Nhập lệnh: Shell:startup và nhấn OK.

– Bước 2: Sau đó bạn quay trở lại màn hình chính click chuột phải và tạo 1 Shortcut.

2. Sau đó bạn quay trở lại màn hình chính click chuột phải và tạo 1 Shortcut..

– Bước 3: Nhập lệnh:

cmd.exe /c “echo Y|PowerShell.exe -NoProfile -Command Clear-RecycleBin”

sau đó nhấn Next.

3. Nhập lệnh: cmd.exe /c “echo Y|PowerShell.exe -NoProfile -Command Clear-RecycleBin” sau đó nhấn Next..

– Bước 4: Đến phần đặt tên bạn hãy đặt tên là:

Empty Recycle bin

sau đó nhấn Finish.

4. Đến phần đặt tên bạn hãy đặt tên là: Empty Recycle bin sau đó nhấn Finish..

Vậy là bạn đã được biết qua mẹo dọn rác cho máy tính của bạn, nếu có thủ thuật nào hay bạn hãy cùng chia sẻ với mình nhé. Chúc bạn may mắn.

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...