Cách thay đổi, di chuyển thứ tự trang trong Microsoft Word đơn giản

0 1.285

Bạn muốn di chuyển các trang có sẵn đến một vị trí khác trên cùng một tài liệu trong Microsoft Word. Nhưng Word không có sẵn các chức năng để thao tác nhanh chóng mà phải sử dụng thủ thuật. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách di chuyển thứ tự trang trong Microsoft Word trên máy tính đơn giản. Cùng theo dõi nhé!

1. Thay đổi thứ tự trang trong Word bằng Navigation Pane

Lưu ý: Thủ thuật này chỉ có thể áp dụng trên Word 2010 và các phiên bản mới hơn, và chỉ thực hiện được khi bạn đã tạo Headings cho tài liệu.

Bước 1: Mở tài liệu trong Word mà bạn muốn sắp xếp lại trang.

Bước 2: Chọn View > Tích chọn Navigation Pane trong nhóm Show.

Chọn View  và tích chọn Navigation Pane

Chọn View và tích chọn Navigation Pane

Bước 3: Trên khung Navigation, chọn Headings.

Chọn Headings trong khung Navigation

Chọn Headings trong khung Navigation

Bước 4: Nhấp chuột và kéo tên tiêu đề của phần văn bản bạn muốn di chuyển đến vị trí mới trên tài liệu mà bạn muốn.

Tất cả mọi thứ dưới tiêu đề sẽ được di chuyển đến vị trí mới. Word sẽ tự động định dạng lại cũng như di chuyển các trang của tài liệu như yêu cầu.


2. Thay đổi thứ tự trang trong Word bằng cách cắt và dán văn bản

Bước 1: Mở tài liệu Word bạn muốn sắp xếp lại vị trí trang.

Bước 2Bôi đen mọi thứ có trên trang bạn muốn di chuyển.

Bôi đen mọi thứ có trên trang bạn muốn di chuyển

Bôi đen mọi thứ có trên trang bạn muốn di chuyển

Bước 3: Nhấn Ctrl + X để cắt phần nội dung đã chọn.

Bước 4: Đặt con trỏ chuột tại vị trí mới.

Bước 5: Nhấn Ctrl + V để dán nội dung vào vị trí mới.

Nội dung sẽ được di chuyển đến vị trí bạn chọn và Word sẽ tự động tạo không gian để chứa văn bản đã dán.


Nguồn
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...