Cách sao lưu và khôi phục Windows Registry đơn giản

0 77

Sao lưu Windows Registry

Rất dễ dàng để tạo một bản sao lưu của Windows Registry. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây: 

1 – Nhấn   tổ hợp phím Windows + R để mở hộp “Run”.

2 –  Nhập regedit  và nhấn   phím Enter .

3 – Bấm  File>Export , đặt tên tệp sao lưu, rồi bấm  Save.

4 – Nhấp vào File>Exit để đóng Registry Editor.

Khôi phục Windows Registry

Và làm theo các bước sau để khôi phục Registry từ một tệp sao lưu (Lưu ý: Các tệp sao lưu Registry kết thúc bằng  phần mở rộng file.reg ):

1 – Nhấn   tổ hợp phím Windows + R để mở hộp “Run”.

2 –  Nhập regedit  và nhấn   phím Enter .

3 – Nhấp vào File>Import .

4 – Điều hướng đến file sao lưu Registry mà bạn muốn khôi phục từ (một lần nữa, nó sẽ có phần mở rộng .reg ) và bấm đúp vào nó. Làm theo lời nhắc cho đến khi quá trình hoàn tất.

5 – Nhấn  File > Exit  để đóng Registry Editor.

Bây giờ bạn đã biết cách sao lưu Windows Registry trước khi thực hiện các thay đổi đối với nó cũng như cách khôi phục lại nó nếu có gì đó không ổn.

Nguồn
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...