Cách lên lịch tác vụ trong Windows 10/8/7 với Create Basic Task Wizard/Trình hướng dẫn tác vụ cơ bản

0 111

Create Basic Task Wizard

Để lên lịch tác vụ bằng Task Scheduler:

1. Bạn đi tới Control Panel, tìm Task Scheduler và mở chương trình lên hoặc tại thanh tìm kiếm trên máy tính bạn nhập từ khóa Task Scheduler rồi nhấn vào kết quả tìm được.

Nhập từ khóa Task Scheduler

2. Nhấp vào menu Action, rồi chọn Create Basic Task.

Cách lên lịch tác vụ trong Windows 10/8/7 với Create Basic Task Wizard/Trình hướng dẫn tác vụ cơ bản - Ảnh 1.

3. Nhập tên cho tác vụ và nhập thông tin mô tả tùy chỉnh, rồi click Next.

Cách lên lịch tác vụ trong Windows 10/8/7 với Create Basic Task Wizard/Trình hướng dẫn tác vụ cơ bản - Ảnh 2.

4. Thực hiện một trong những bước sau:

Để chọn lịch trình nhiệm vụ theo ngày tháng trên lịch, chọn Daily, Weekly, Monthly, hoặc One time, nhấn Next; Chỉ định cụ thể lịch trình bạn muốn sử dụng, rồi nhấn tiếp Next.

Để chọn lịch trình nhiệm vụ dựa trên các sự kiện định kỳ, nhấp vào When the computer starts hoặc When I log on, rồi chọn Next.

Để chọn lịch nhiệm vụ cho các sự kiện cụ thể xác định, nhấp vào When a specific event is logged, tiếp tục nhấp vào Next. Thiết lập nhật ký sự kiện và các thông tin khác sử dụng danh sách drop-down, sau đó click vào Next.

Cách lên lịch tác vụ trong Windows 10/8/7 với Create Basic Task Wizard/Trình hướng dẫn tác vụ cơ bản - Ảnh 3.

5. Để lên lịch khởi động một chương trình tự động, nhấp vào Start a program, rồi chọn Next.

Cách lên lịch tác vụ trong Windows 10/8/7 với Create Basic Task Wizard/Trình hướng dẫn tác vụ cơ bản - Ảnh 4.

6. Nhấp vào Browse để tìm chương trình bạn muốn bắt đầu, và sau đó chọn Next.

Cách lên lịch tác vụ trong Windows 10/8/7 với Create Basic Task Wizard/Trình hướng dẫn tác vụ cơ bản - Ảnh 5.

7. Nhấp vào Finish.


Để lên lịch cho tác vụ chạy tự động khi bật máy tính:

Nếu bạn muốn một tác vụ tự động chạy ngay khi máy tính được khởi động, bất kể người dùng có đăng nhập hay không, hãy làm theo các bước sau.

1. Đi tới Control Panel và tìm và mở Task Scheduler hoặc tại thanh tìm kiếm trên máy tính bạn nhập từ khóa Task Scheduler rồi nhấn vào kết quả tìm được.

Nhập từ khóa Task Scheduler

2. Nhấp vào menu Action, rồi chọn Create Basic Task.

3. Nhập tên cho tác vụ và nhập thông tin mô tả tùy chỉnh, và chọn Next.

4. Nhấp vào When the computer starts, rồi nhấn tiếp Next.

Cách lên lịch tác vụ trong Windows 10/8/7 với Create Basic Task Wizard/Trình hướng dẫn tác vụ cơ bản - Ảnh 6.

5. Để lên lịch chi chương trình tự động, bấm khởi chạy, nhấp vào Start a program, rồi nhấp tiếp vào Next.

6. Nhấp vào Browse để tìm chương trình bạn muốn bắt đầu, rồi chọn Next.

7. Chọn hộp thoại Open the Properties cho tác vụ này click vào Finish check box và sau đó nhấn Finish.

8. Trong hộp thoại Properties, chọn Run whether user is logged on or not, và cuối cùng bấm OK.

Vậy là bạn đã thao tác xong!


Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...