CÁCH GỠ BỎ HOÀN TOÀN DRIVER MÁY IN

0 110

Trong quá trình cài đặt và sử dụng các loại máy in, chúng ta đã cài nhiều driver của các loại máy in vào máy tính điều đó khiến gây ra các lỗi cho máy in của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta phải gỡ bỏ sạch hoàn toàn máy in trong máy tính và tiến hành cài lại driver cho máy in để chúng có thể trở lại hoạt động bình thường.

Để gỡ bỏ sạch hoàn toàn máy in ra khỏi máy tính, chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bước 01:

Vào Start, tìm và chạy chương trình Command Prompt với quyền Administrator

Bước 02:

Màn hình chương trình cmd hiện ra, nhập printui /s /t2

Hộp thoại Print Server Properties hiện ra, chọn máy in cần gỡ bỏ và Remove

Nếu không được thì chuyển qua bước tiếp theo.

Bước 03:

Vào Start –> Nhập và chọn Services

Hộp thoại Services xuất hiện, chọn Print Spooler

Stop services Print Spooler

Bước 04:

Truy cập C:\Windows\System32\spool\PRINTERS xóa hết dữ liệu trong folder này.


Bước 05:

Start services Print Spooler

Bước 06:

Vào Control Panel\Hardware and Sound\Devices and Printers

Chuột phải vào máy in cần xóa chọn Remove Device

Bước 07: Quay lại bước 02 để gỡ bỏ driver máy in.


Bước 08: Cài đặt lại máy in từ đầu.


Nguồn
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...